Våran anläggning

Förbehandlingen, hjärtat i vår verksamhet.

Det främsta syftet med en förbehandling är att få god vidhäftning och korrosionsskydd som står sig över tid, vi vill också ha en så liten klimatpåverkan som möjligt. Vår processöversikt ser ut som följande.

Vi har en tvåkammartvätt där kammare 1 består av avfettning och efterföljande sköljning.
I kammare 2 sker ytomvandling med hjälp av Oxsilan® och sköljning av DI-vatten. Processen med Oxsilan® har fördelar som:

  • Process sker i rumstemperatur, vilket ger låg energiförbrukning
  • Näst intill slamfri, som reducerar destruktion och miljöpåverkan
  • Belägger stål, aluminium samt förzinkat stål

 

Ett klimatsmart val

Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. Både för vår planets skull men även för våra kunders och då ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med våra investeringar för en effektivare och klimatsmartare anläggning kan vi minska våra färgrester så vi enbart har ett spill på några få procent.